Στιγμιότυπα καλοκαιρινής γιορτής 2013!

Στιγμιότυπα καλοκαιρινής γιορτής 2013!

Painting
English class
playing
Babies
NG xmas fest 2013
NG xmas fest 2012
lunch