Ηλικιακές Ομάδες

O σταθμός μας δέχεται παιδιά από 3 μηνών έως και 6 χρονών και χωρίζεται σε 6 ηλικιακές ομάδες:

Βρεφικό Τμήμα: 3 μηνών - 18 μηνών

Μεταβρεφικό Τμήμα: 18 μηνών - 30 μηνών

Προ-προνήπιο (blue group): 2,5 χρονών - 3,2 χρονών

Προ-προνήπιο (green group): 3,2 χρονών - 4 χρονών

Προνήπιο: 4-5 χρονών

Νηπιαγωγείο: 4,8 - 6 χρονών

  • Το παιδαγωγικό πρόγραμμα εξυπηρετεί τις ανάγκες της κάθε ηλικίας και ταυτόχρονα προωθεί τις δυνατότητες του κάθε παιδιού.

 

  • Το νηπιακό τμήμα προετοιμάζει τα παιδιά στις απαιτήσεις του Δημοτικού Σχολείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προμαθησιακές έννοιες. Εισαγωγή προγραφής και προανάγνωσης για την ομαλή ένταξη των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο.

 

 

 

tmimata1
tmimata2
tmimata3
tmimata4
tmimata5
tmimata6
tmimata7
tmimata8
tmimata9
tmimata10
tmimata11
tmimata12
tmimata13